ThermoKey partner innovative projects

ThermoKey partnerem innowacyjnych projektów

Bologna Technopole znacznie zwiększy dokładność prognoz pogody dzięki nowemu centrum danych Europejskiego Centrum Meteorologicznego oraz superkomputerowi, określanemu jako jedna z najważniejszych maszyn obliczeniowych o dużej wydajności na świecie.

Neutral Beam Test Facility (NBTF) w Padwie ma fundamentalne znaczenie dla budowy ITER, jednego z najambitniejszych projektów energetycznych na świecie, magnetycznego reaktora termojądrowego zaprojektowanego w celu zademonstrowania wykonalności syntezy jądrowej jako bezpiecznego, wielkoskalowego źródła energii bez emisji dwutlenku węgla i odpadów promieniotwórczych.

Refhyne jest największym elektrolizerem ekologicznego wodoru PEM w Europie i odegra kluczową rolę w osiąganiu celów klimatycznych Europejskiego Zielonego Ładu, pomagając w dekarbonizacji najbardziej wpływowych sektorów przemysłu i transportu.

Co łączy te trzy najnowocześniejsze systemy, z których każdy jest wyrazem maksymalnej innowacyjności dla swojego sektora referencyjnego?
Są to systemy chłodzenia ThermoKey.

Nasza firma jest nadal wybierana do udziału w najbardziej wymagających projektach, mających przynieść wielkie zmiany i pozostawić po sobie ślad. Jesteśmy bardzo dumni z tych wyników, które są owocem naszego zaangażowania, solidnego know-how, naszej decyzji o skoncentrowaniu całej produkcji we Włoszech w naszej centrali oraz ważnych inwestycji technologicznych, które poczyniliśmy w dziedzinie badań i rozwoju.

Dbanie o wszystkie fazy produkcji i możliwość polegania na pobliskich dostawcach pozwala nam kontrolować jakość produktów i gwarantować szybkość dostaw, to fundamentalne aspekty na każdym rynku, a zwłaszcza na naszym.

Mianowicie/w istocie osiągnięte wyniki potwierdzają, że idziemy w dobrym kierunku. Rok 2022 zakończyliśmy obrotem w wysokości 50 mln euro, z czego 80% wygenerowaliśmy za granicą. Rok 2023 rozpoczął się portfelem zamówień o wartości 25 milionów euro. W ciągu ostatnich 2 lat odnotowaliśmy wzrost o 43%, a celem na ten rok jest wzrost o co najmniej kolejne 20%.

Co więcej, firma zatrudnia obecnie 216 pracowników, najwięcej od czasu jej powstania, z kilkoma wolnymi stanowiskami czekającymi na obsadzenie.

Naprawdę ważne liczby, które wynikają również z udziału w szczególnie prestiżowych projektach:

Nowe centrum danych Europejskiego Centrum Meteorologicznego (ECMWF – Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogodowych), znajdujące się w Bologna Technopole, wyposażone w nowy system superkomputerowy Atos BullSequana XH2000, oferuje możliwość znacznej poprawy prognoz temperatur i wiatrów oraz prognoz długoterminowych codziennie, a nie co dwa tygodnie. Jest to fundamentalny krok naprzód również z punktu widzenia profilaktyki w obliczu ekstremalnych zjawisk pogodowych, biorąc pod uwagę szybko zmieniające się warunki klimatyczne planety.

Dry coolers installed at Bologna's Tecnopolo

Neutral Beam Test Facility (NBTF) w Padwie jest niezbędny do budowy ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), jednego z najambitniejszych projektów energetycznych na świecie, którego celem jest stworzenie pierwszej czystej elektrowni jądrowej.

ITER jest realizowany w ramach globalnego partnerstwa naukowego na niespotykaną dotąd skalę, łączącego Chiny, Europę, Japonię, Indie, Republikę Korei, Federację Rosyjską i Stany Zjednoczone. W kontekście projektu Padwa NBTF zagwarantuje ekstremalne warunki temperaturowe (150 milionów stopni) niezbędne do zapłonu reakcji syntezy jądrowej w celu wytworzenia czystej, zrównoważonej i bezpiecznej energii.

8 V-type Dry Coolers for ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor)

Refhyne to największy elektrolizer zielonego wodoru PEM w Europie. Zbudowana przez firmę Shell w jej parku energetyczno-chemicznym w Niemczech, niedaleko Kolonii, będzie miała moc 10 MW i będzie w całości zasilana zieloną energią wytwarzaną przez morską farmę wiatrową.

Projekt opracowany przez europejskie konsorcjum w celu przyspieszenia produkcji wodoru i pomocy w osiągnięciu europejskiego celu neutralności klimatycznej, będzie produkował do 1300 ton ekologicznego wodoru rocznie.

ThermoKey partner innovative projects

ThermoKey partnerem innowacyjnych projektów

Odniesienia