Thermokey uczestniczył ostatnio w dwóch dużych wydarzeniach w świecie centrów danych: wystawie Data Center World w Londynie oraz Data Center Nation w Mediolanie. Możliwości te wzmocniły naszą obecność na arenie międzynarodowej i pozwoliły nam dzielić się naszym know-how i wzbogacać je o najnowsze osiągnięcia na rynku.

Dyskusje i interakcje na tych wystawach zarysowały szybko zmieniający się krajobraz: wykładniczy wzrost ilości danych generowanych przez IT, stale rosnące wykorzystanie przetwarzania w chmurze, rosnące wymagania dotyczące wysokiej wydajności ze strony branż takich jak sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe , wraz z surowymi przepisami dotyczącymi prywatności, stawiają centra danych w centrum strategii cyfryzacji i łączności na całym świecie.

Jednym z najpilniejszych wyzwań, jakie się pojawią, jest zrównoważenie energetyczne tych infrastruktur. Systemy chłodzenia, niezbędne do utrzymania optymalnych warunków w centrach danych, zużywają ogromne ilości energii. W obliczu tego scenariusza innowacje w systemach chłodzenia stają się kluczowe dla ograniczenia wpływu na środowisko i poprawy efektywności energetycznej.

Thermokey angażuje się w napędzanie tej transformacji poprzez rozwój zaawansowanych technologii, które skutecznie odpowiadają na potrzeby rynku dzięki innowacyjnym i zrównoważonym rozwiązaniom. Poniżej przeanalizujemy kluczowe tematy pojawiające się na wystawach i przedstawimy niektóre z naszych inicjatyw mających na celu ich rozwiązanie.

Kluczowe tematy pojawiające się na wystawach

1. WZROST POTRZEB ENERGETYCZNYCH CENTRÓW DANYCH

Zapotrzebowanie na energię centrów danych rośnie na całym świecie ze względu na coraz szersze wykorzystanie przetwarzania w chmurze, sztucznej inteligencji (AI) i aplikacji opartych na danych. Energia wymagana do chłodzenia może stanowić znaczną część (około 40%) całkowitego zużycia energii przez centrum danych.

Po całkowitym zużyciu szacunkowo 460 terawatogodzin (TWh) w 2022 r., całkowite zużycie energii elektrycznej przez centra danych może osiągnąć ponad 1000 TWh w 2026 r. Również we Włoszech zużycie energii przez centra danych ma wzrosnąć, co potwierdza tendencja obserwowana w ciągu ostatnich 3 lat: tylko w 2023 r. liczba ta wzrosła o 23%.

2. NOWE PRZEPISY EUROPEJSKIE DOTYCZĄCE WYBORU UKŁADÓW KLIMATYZACJI

Najnowsze europejskie przepisy dotyczące centrów danych wyznaczają szczegółowe cele w zakresie zużycia energii i obowiązki sprawozdawcze w celu poprawy efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Dyrektywa UE w sprawie efektywności energetycznej (EED) ma na celu zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych w Europie o 11,7% do 2030 r., zgodnie z celem Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do tego samego terminu. Oczekuje się, że centra danych staną się bardziej wydajne, a pierwszym krokiem będzie obowiązkowe raportowanie zużycia energii i emisji z centrów danych o mocy większej niż 500 kW. Od 15 maja 2024 r. właściciele i operatorzy centrów danych w UE będą musieli co roku zgłaszać do europejskiej bazy danych charakterystykę energetyczną swoich centrów danych za poprzedni rok, obejmującą powierzchnię użytkową, zainstalowaną moc, wolumeny danych, zużycie energii, PUE, temperaturę nastawy, wykorzystanie ciepła odpadowego, zużycie wody i wykorzystanie energii odnawialnej.

W szczególności PUE, czyli efektywność wykorzystania energii, to wskaźnik używany do pomiaru efektywności energetycznej centrum danych. Obliczana jest jako stosunek całkowitej energii obiektu do energii sprzętu IT wykorzystanego w centrum danych, przy czym niższy PUE oznacza wyższą efektywność. Według różnych badań, obecnie średni PUE centrum danych wynosi około 1,5, ale przepisy europejskie stanowią, że wkrótce PUE centrum danych nie będzie mógł przekroczyć 1,2.

3. WPŁYW SYSTEMÓW CHŁODZENIA NA WYDAJNOŚĆ CENTRUM DANYCH

Centra danych są odpowiedzialne za ogromną emisję dwutlenku węgla, zużycie wody do systemów chłodzenia i duże zużycie energii elektrycznej. System chłodzenia ma główny udział w zużyciu energii przez centrum danych i odpowiada za 40% mocy zużywanej średnio w nowoczesnych centrach danych.
Aby rozwiązać te problemy, w centrach danych stosuje się różne metody i systemy chłodzenia. Tradycyjne chłodzenie powietrzem jest niezawodną metodą, ale może zużywać duże ilości energii, szczególnie w cieplejszym klimacie.
Chłodzenie cieczą staje się coraz bardziej popularne ze względu na wysoką wydajność i mniejszy ślad węglowy.
Chłodzenie wyparne i free-cooling zmniejszają zależność od mechanicznych systemów chłodzenia, zmniejszając w ten sposób zużycie energii.

 

Trzy główne typologie chłodzenia centrów danych:

Standardowy

PUE = ~ 1.5

Chłodzony powietrzem

Jest to tradycyjna metoda chłodzenia, w której do chłodzenia sprzętu centrum danych wykorzystuje się powietrze. Można go dalej podzielić na konfiguracje oparte na pomieszczeniach i rzędach. Rozwiązania oparte na pomieszczeniach obejmują chłodzenie całego pomieszczenia, natomiast rozwiązania oparte na rzędach skupiają się na chłodzeniu określonych rzędów sprzętu.

Zalety:

 • prosty i ekonomiczny w wykonaniu i utrzymaniu
 • bardzo elastyczny

Niedogodności:

 • niższa gęstość, niższa wydajność energetyczna
 • nie działa z wodą hartowaną

Elastyczność i wydajność

PUE = ~ 1.2

Wymienniki ciepła na poziomie szafy serwerowej

Metoda ta polega na umieszczeniu wymienników ciepła bezpośrednio na regałach lub w tylnych drzwiach regałów. Pozwala to na bardziej precyzyjne chłodzenie i może zmniejszyć całkowite zużycie energii przez układ chłodzenia.

Zalety:

 • Lepszy współczynnik PUE

Złożoność:

 • Droższe niż chłodzenie powietrzem
 • Często w połączeniu z chłodzeniem powietrzem w przypadku niektórych elementów szafy

Wydajność i efektywność

PUE ≤ 1.1

Bezpośrednio chłodzony wodą (DLC)

Metoda ta polega na użyciu wody do bezpośredniego chłodzenia sprzętu centrum danych. Można tego dokonać za pomocą chłodzenia zanurzeniowego lub chłodzenia bezpośrednio na chipie. Bezpośrednie chłodzenie wodą może zapewnić wyższą wydajność chłodzenia i niższe zużycie energii w porównaniu do chłodzenia powietrzem.

Zalety:

 • Wysoka wydajność energetyczna
 • Najwyższa gęstość
 • Praca z wodą hartowaną

Niedogodności:

 • Bardzo drogie rowiązanie w realizacji i utrzymaniu
 • Nieelastyczny
 • Nie jest kompatybilny ze wszystkimi obecnymi systemami

Do tej pory DLC (Direct Water Cooled) bezpośrednie chłodzenie wodą ograniczało się do HPC (High-Performance Computing) systemów dużych obliczeń, ale teraz nowe przepisy dotyczące centrów danych doprowadzą do szerszego wykorzystania tej technologii chłodzenia. Szacuje się, że do 2030 roku 50% wszystkich serwerów będzie chłodzonych cieczą, a większość z systemami zanurzeniowymi, jednak jest prawdopodobne, że prawie wszystkie rozwiązania można uznać za hybrydowe, gdyż nadal będą miały część chłodzoną powietrzem.

4. ODZYSK CIEPŁA ODPADOWEGO Z SYSTEMÓW CHŁODZENIA CENTRÓW DANYCH

Jednym z głównych negatywnych skutków systemów chłodzenia jest ciepło odpadowe. Ciepło to jest uwalniane do otoczenia i tym samym wpływa negatywnie na PUE całej infrastruktury centrum danych.

Istnieją jednak realia, które sprawiły, że ciepło odpadowe stało się zasobem, jak włoska firma A2A, której w Mediolanie udało się ponownie wykorzystać ciepło wytwarzane przez serwery centrum danych Avalon 3, przekazując je do pobliskiej sieci ciepłowniczej, wykorzystywane do ogrzewania budynków w okolicy. To innowacyjne podejście nie tylko zmniejsza wpływ centrum danych na środowisko, ale także zapewnia cenne zasoby dla lokalnej społeczności. Dzięki odzyskowi ciepła z sieci ciepłowniczej centrum danych pozwala uniknąć zużycia energii przez agregaty chłodnicze, zmniejszając w ten sposób PUE i jeszcze bardziej poprawiając zrównoważony rozwój centrum danych.

W niektórych krajach, np. w Niemczech, ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego wkrótce stanie się obowiązkiem narzuconym przez nowe przepisy, dlatego też niezbędne będzie zastosowanie takich technologii jak nasz Multi System Dual Flow.

W ThermoKey opatentowaliśmy technologię wykorzystującą dwa obwody w rdzeniach mikrokanałowych (MCHX), w których dodatkowy czynnik chłodzący może pomóc obniżyć temperaturę napływającego powietrza i odzyskać część ciepła, uwalnianego w przeciwnym razie do atmosfery. Dzięki wprowadzeniu wody do rur o obiegu zamkniętym, w porównaniu z tradycyjnymi systemami adiabatycznymi, nie następuje zużycie wody, dzięki czemu system nie jest narażony na problemy związane z krytycznymi warunkami higienicznymi. Z przeprowadzonych testów wynika, że Multi System Dual Flow (System Dwuprzepływowy) pozwala na zwiększenie wydajności o ponad 50%, co pozwala na zmniejszenie niezbędnych jednostek lub wielkości wymiennika o 32%.

5. ZARZĄDZANIE CZĘŚCIĄ DZIAŁANIA CENTRÓW DANYCH

Centra danych są kupowane i testowane pod kątem wydajności przy pełnym obciążeniu (100%), jednak w praktyce zazwyczaj nie wszystkie pracują jednocześnie, gdyż ich wykorzystanie uzależnione jest od zapotrzebowania na świadczone przez nie usługi. Według ankiety dotyczącej przetwarzania w chmurze w większości przypadków wskaźnik wykorzystania serwerów wynosi od 20 do 40% (i prawie nigdy nie przekracza 70%), co sugeruje, że wiele serwerów nie jest wykorzystywanych z maksymalną wydajnością.

Niepełne wykorzystanie może prowadzić do znacznej nieefektywności i wzrostu kosztów, dlatego też istotna jest ocena wydajności systemu i zarządzanie nią nawet przy częściowym obciążeniu. ThermoKey wprowadził niedawno nowe rozwiązanie, Modular Dry Cooler (Mikrokanałowy Dry Cooler Modularny), który dzięki swojej konstrukcji pozwala na włączanie/wyłączanie modułów tworzących go w oparciu o rzeczywiste potrzeby. Każdy moduł ma 4 rdzenie i 2 wentylatory i zapewnia moc 200 kW. Elastyczność systemu modułowego pozwala także na rozbudowę mocy w czasie w przypadku zwiększonego zapotrzebowania.