Chłodnica Gazu

W celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb w zakresie wydajności i mniejszego wpływu na środowisko, w przemysłowych instalacjach chłodniczych i  klimatyzacyjnych, Thermokey jest w stanie zaoferować najlepsze rozwiązanie dla konkretnych potrzeb dzięki wymiennikom ciepła dedykowanym dla szerokiego rynku CO2.

Zastosowanie CO2 jako alternatywy dla tradycyjnych czynników chłodniczych jest obecnie znane i doceniane ze względu na jego szczególne właściwości termofizyczne, a w szczególności wymienniki lamelowe zapewniające dużą elastyczność konstrukcyjną w celu maksymalnego wykorzystania potencjału wymiany ciepła oferowanego przez CO2: maksymalizacja wymiany ciepła, minimalizacja zużycia energii na cyrkulację powietrza, minimalizacja powierzchni wymiany lub wielkości wymiennika.

Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) CO2 jest najniższy wśród czynników chłodniczych i w porównaniu z HFC jest tysiące razy niższy. Co więcej, CO2 nie powoduje szczególnych problemów z toksycznością i palnością, które ma wiele innych czynników chłodniczych, i nie wpływa na warstwę ozonową.

Gama chłodnic gazowych Thermokey łączy i wykorzystuje całą skuteczność dozwoloną przez ten czynnik chłodniczy: szczególna geometria zastosowana w wymiennikach umożliwia zoptymalizowane rozwiązania poprzez połączenie możliwych wymagań konstrukcyjnych i operacyjnych produktu.

gas cooler v type thermokey

CHŁODNICA GAZU

chłodnicy gazu Obszar zastosowania: Chłodnictwo komercyjne (supermarkety) Chłodnictwo przemysłowe (produkcja, pakowanie i dystrybucja) Zakres wydajności: Typ płaski: od 4 do 10 wentylatorów o mocy do 600 kW Typ w kształcie litery V: od 4 do 12 wentylatorów o mocy do 1200 kW Wentylatory: Wentylatory AC/EC o średnicy 800-910mm Wymienniki ciepła: Wymienniki ciepła chłodnicy gazu ThermoKey gwarantują ciśnienie robocze 120bar. Wymienniki lamelowe z rurami miedzianymi ...