Oprogramowanie

Oprogramowanie do doboru urzadzeń wentylatorowych
- Wydania 210601

Nasze oprogramowanie z łatwością wybiera najbardziej odpowiednie do Twoich potrzeb urządzenia chłodzone powietrzem , tworząc kartę doborową  wraz z danymi technicznymi, a także z cenami urządzeń  i akcesoriów.

Kompletne oprogramowanie

TK Archimede umożliwia wybór pełnej gamy produktów z zbudowanych w oparciu o blok miedziano-aluminiowy ThermoKey, a począwszy od 2016 r. również skraplacze  mikrokanałowe.

Tk-Archimede 2021 charakteryzuje się wprowadzeniem nowych serii i funkcji, a także uzyskaniem certyfikatu EUROVENT dla chłodnic typu V-Tower i PowerJ z EPS.

Możliwe jest użycie oprogramowania zarówno w trybie sprawdzania, jak i wyboru.

W trybie wyboru, przed wstawieniem danych możliwe jest wybranie typu  urządzenia, któym  jesteś zainteresowany: suchymi chłodnicami cieczy, skraplaczami, chłodnicami z bezpośrednim odparowaniem, chłodnicami powietrza w układzie pompowym  lub chłodnicami glikolowymi.

Wewnątrz każdej kategorii produkty są bardziej podzielone na serie i podsektory, stosownie do pola zastosowania.

W trybie sprawdzania, możesz ustawić filtry pod względem pojemności, poziomu dźwięku, typu wentylatora itp. i wyszukać urządzeń, które najlepiej pasują do Twoich potrzeb.

Jeśli znasz już urządzenie, które Cię interesuje, w trybie sprawdzania możesz zmienić parametry termodynamiczne zarówno po stronie powietrza, jak i po stronie cieczy, a następnie dodać akcesoria.

TK Archimede jest stale aktualizowany z coraz to nowymi funkcjami, typami jednostek, akcesoriami i biblioteką (wentylatory, czynniki chłodnicze, ciecze  i materiały).

Udogodnienia
 • dostępność kilku jednostek miar;
 • 12 dostępnych języków;
 • tryb sprawdzania i wyboru;
 • możliwość tworzenia listy klientów;
 • możliwość wyboru cieczy i gazów zgodnie z najnowszą biblioteką REFPROP;
 • możliwość wyboru urządzeń poprzez wprowadzenie danych projektowych jako danych wejściowych;
 • możliwość eksportu kart doborowych zarówno w formacie PDF, jak i Word;
 • strona powietrzna: możliwość modyfikacji temperatury powietrza na wlocie, wyniesienia nad poziom morza , wilgotności;
 • strona wymiany ciepła: możliwość modyfikacji dla suchych chłodnic cieczy ; typ cieczy, temperatura cieczy wlotowej i wylotowej (lub przepływ cieczy);
 • dla skraplaczy; rodzaj czynnika , temperatura skraplania, przechłodzenia i przegrzania;
  • dla chłodnic z bezpośrednim odparowaniem: rodzaj czynnika chłodniczego, temperatura parowania i przechłodzenia;
  • dla chłodnic w ukladzie pompowym: rodzajczynnika chłodniczego, temperatura parowania, ilość sekcji;
  • możliwość możliwość zmiany podziałki , grubości i rozstawu lamel;
  • szeroka gama dostępnych akcesoriów, np.: amortyzatory, regulator pracy wentylatorów, przyłącza niestandardowe, układy adiabatyczne itp.;
 • analiza ekonomiczna i energetyczna wybranego urządzenia;
 • możliwość wyboru suchych chłodnic i skraplaczy w trybie odwrotnym (pompa ciepła);
 • możliwość wydrukowania karty doborowej z danymi termodynamicznymi, rysunkami i cenami;
 • możliwość wydrukowania opisu technicznego wybranego urządzenia i jej akcesoriów;
 • Możliwość zapisania projektu na liście ofert;
 • Możliwość filtrowania według nazwy zakresu jednostek w procesie weryfikacji;
 • Możliwość obliczenia wszystkich bloków wodnych z optymalizacją obiegów / średnic kolektorów.
 • Możliwość sortowania urządzeń z akcesoriami i bez akcesoriów;
 • Możliwość przeliczenia wentylatorów EC w punkcie pracy i wydrukowania arkusza danych;
 • Możliwość doboru urządzeń ze wzgledu na szerszy zakres wentylatorów (wentylatory jednofazowe EC, 2 marki wentylatorów EC, specjalne wentylatory EC, wentylatory AC z certyfikatem Atex, wentylatory wysokotemperaturowe AC, wentylatory EC z certyfikatem UL, wentylatory Axitop i wentylatory z ZAPLUS);
 • Możliwość eksportu tekstu technicznego do dokumentów przetargowych;
 • Możliwość doboru urządzeń z nowymi filtrami (tolerancja poziomu hałasu, tolerancja wydajności, rodzaj wentylatorów, wymiary jednostki, wymagany maksymalny pobór mocy, liczba wentylatorów, średnica wentylatorów, rozstaw lamel);
 • Możliwość wyboru minimalnej i maksymalnej prędkości obrotów wentylatorów, ilości rzędów wentylatorów, położenia przyłączy;
 • Możliwość wyboru suchej chłodnicy cieczy i skraplaczy pracujących w trybie pompy ciepła.
Dostępne serie i podserie
 • Chłodnice powietrza – aplikacje z bezpośredniego odparowania
  • Jednostronnego wydmuchu (tzw. skrzynkowe)
  • Dwustronnego wydmuchu (tzw. podsufitowe) w wersji przemysłowej
  • Dwustronnego wydmuchu (tzw. podsufitowe)
  • Z wentylatorami promieniowymi (o podwyższonym sprężu dyspozycyjnym)
  • Do komór szokowych
  • Komercyjne, seria Light Cubic
  • Dwustronnego wydmuchu (tzw. podsufitowe) w wersji komercyjnej
  • Do chłodzenia owoców
 • Chłodnice powietrza – aplikacje pompowe
  • Jednostronnego wydmuchu (tzw. skrzynkowe) amoniakalne (NH3)
  • Dwustronnego wydmuchu (tzw. podsufitowe) amoniakalne (NH3)
  • Amoniakalne (NH3) do komór szokowych
  • Jednostronnego wydmuchu (tzw. skrzynkowe) (CO2)
  • Do komór szokowych (CO2)
 • Chłodnice glikolowe
  • Jednostronnego wydmuchu (tzw. skrzynkowe)
  • Dwustronnego wydmuchu (tzw. podsufitowe) w wersji przemysłowej
  • Dwustronnego wydmuchu (tzw. podsufitowe)
  • Z wentylatorami promieniowymi (o podwyższonym sprężu dyspozycyjnym)
  • Do chłodzenia owoców
 • Zdalne skraplacze
  • wersja TKSmart
  • wersja modułowa
  • wersja  Turbo-Line
  • wersja Turbo-J
  • wersja Turbo-Line (NH3)
  • wersja Turbo-J (NH3)
  • skraplacze do pompy ciepła
 • Suche chłodnice cieczy
  • wersja Power-Line
  • wersja Power-J (Jumbo i Superjumbo)
  • wersja V- Tower
  • suche chłodnice cieczy do pompy ciepła
Minimalne wymagania systemowe
 • Procesor Intel Pentium 4 lub AMD Athlon 64;
 • Microsoft Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10;
 • 4 GB pamięci RAM;
 • 500 MB dostępnego miejsca na dysku twardym do instalacji;
 • Wyświetlacz 1366×768 z 32-bitową kartą graficzną (z ustawieniem małej czcionki liter);
 • Połączenie internetowe i rejestracja są niezbędne, aby wymagać aktywacji oprogramowania, zatwierdzić subskrypcje i uzyskać dostęp do usług online.
Aktualizacja wydania i aktywacja oprogramowania Archimede 2021

To jest aktualizacja funkcji i jednostek wersji 2020. We wszystkich poniższych przypadkach może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu instalacji w przypadku konieczności zainstalowania nowych aplikacji systemu Windows.

Tylko dla tej aktualizacji konieczne jest zainstalowanie nowej wersji, aby zapisać nowe komponenty i niezbędne pliki. Od kolejnych wersji system aktualizacji TrueUpdate zostanie przywrócony, aby można było aktualizować za pomocą jednego kliknięcia nowe wersje, gdy będą dostępne na stronie internetowej ThermoKey.

Aby zaktualizować wersję 2021 z wersji 2020, po prostu zainstaluj program bez odinstalowywania poprzedniej wersji, zapisując program w tym samym folderze instalacyjnym, co poprzedni program.

Wszystkie wersje wcześniejsze niż Archimede 2019 muszą zostać odinstalowane (usunięcie folderu instalacyjnego), a  folder instalacyjny Archimede 2021 musi zostać zainstalowany bezpośrednio z linku do strony internetowej.

W przypadku nowego użytkownika (lub wersji Archimede przed 2019 r.) konieczne będzie zażądanie hasła użytkownika oprogramowania: pod koniec instalacji otworzy się okno z osobistym numerem seryjnym. Poproś o kod aktywacyjny pod adresem archimede@thermokey.com, podając numer seryjny, nazwę firmy i adres e-mail. ThermoKey wyśle ​​Ci kod aktywacyjny.

Aby pomóc Ci w procesie instalacji, zapoznaj się z załączonym przewodnikiem.

Wybór skraplaczy mikrokanałowych

Oprogramowanie dla wyboru i kalkulacji dotyczących kondensatorów mikrokanałowych, wyprodukowanych w innowacyjnej technologii TKMicro.
Instalacja jest naprawdę łatwa, a oprogramowanie jest ciągle aktualizowane.
Jedyne, co musisz zrobić, to włożyć wymagane filtry, dodać akcesoria i przesłać nam arkusz danych urządzenia, które najbardziej Cię interesuje.

Selekcja termodynamiczna i wymiarowanie

TK Cardano to termodynamiczne oprogramowanie do doboru i wymiarowania zdalnych skraplaczy, realizowanych za pomocą rdzeni mikrokanałowych. Oprogramowanie umożliwia wizualizację listy jednostek, które respektują wymagania użytkownika. Wymaganiami tymi mogą być: typ wentylatora, poziom dźwięku dla danej odległości i pojemność cieplna urządzenia.
Wybór można przeprowadzić, dając różne warunki termodynamiczne zarówno dla czynnika chłodniczego, jak i dla powietrza wlotowego rdzenia.

Gdy masz listę jednostek uzwględniających wymagane parametry, można je zwizualizować według ceny, pojemności lub innych pożądanych parametrów. W ten sposób możesz wybrać jednostkę najlepiej odpowiadającą Twoim potrzebom.

Po zdefiniowaniu żądanej jednostki możliwe jest utworzenie szczegółowego arkusza danych z rysunkami, danymi termodynamicznymi, elektronicznymi, akustycznymi i powierzchni podłogi.

TK Cardano jest całkowicie opracowany wewnętrznie i jest wynikiem doświadczenia Thermokey w termodynamicznym obliczaniu kondensatorów mikrokanałowych.

Udogodnienia
 • strona czynnika chłodniczego: dostępność głównych czynników chłodniczych obecnych na rynku, możliwość obliczenia wydajności cieplnej przy zmianie temperatur skraplania, przechłodzenia i przegrzania;
 • strona powietrza: możliwość zmiany wysokości, wilgotności i temperatury na wlocie;
 • dostępny tryb wyboru i sprawdzania;
 • możliwość eksportu arkuszy danych w formacie PDF, Xls, Word i Ods;
 • rysunek techniczny zawierający objaśnienia i ceny;
 • jednostki miar zarówno metryczne, jak i angielskie;
 • 15 dostępnych języków.
Seria
 • Typ stołowy
 • W układzie V
Minimalne wymagania systemowe
 • Windows XP SP2 lub nowszy;
 • Procesor 1Ghz;
 • 512 MB pamięci RAM;
 • 50 MB wolnego miejsca na dysku.
Aktywacja
 • Po pobraniu ustawień ze strony ThemoKey, uruchom oprogramowanie.
  Zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła.
 • Poproś o dostęp do danych, pisząc do cardano@thermokey.com z podaniem swojego imienia i nazwiska, firmy i prawidłowego adresu e-mail.