Oprogramowanie

Oprogramowanie do doboru urzadzeń wentylatorowych
- Wydania 230718

Nasze oprogramowanie z łatwością wybiera najbardziej odpowiednie do Twoich potrzeb urządzenia chłodzone powietrzem , tworząc kartę doborową  wraz z danymi technicznymi, a także z cenami urządzeń  i akcesoriów.

Kompletne oprogramowanie

TK Archimede umożliwia wybór pełnej gamy produktów z zbudowanych w oparciu o blok miedziano-aluminiowy ThermoKey, a począwszy od 2016 r. również skraplacze  mikrokanałowe.

Możliwe jest użycie oprogramowania zarówno w trybie sprawdzania, jak i wyboru.

W trybie wyboru, przed wstawieniem danych możliwe jest wybranie typu  urządzenia, któym  jesteś zainteresowany: suchymi chłodnicami cieczy, skraplaczami, chłodnicami z bezpośrednim odparowaniem, chłodnicami powietrza w układzie pompowym  lub chłodnicami glikolowymi.

Wewnątrz każdej kategorii produkty są bardziej podzielone na serie i podsektory, stosownie do pola zastosowania.

W trybie sprawdzania, możesz ustawić filtry pod względem pojemności, poziomu dźwięku, typu wentylatora itp. i wyszukać urządzeń, które najlepiej pasują do Twoich potrzeb.

Jeśli znasz już urządzenie, które Cię interesuje, w trybie sprawdzania możesz zmienić parametry termodynamiczne zarówno po stronie powietrza, jak i po stronie cieczy, a następnie dodać akcesoria.

TK Archimede jest stale aktualizowany z coraz to nowymi funkcjami, typami jednostek, akcesoriami i biblioteką (wentylatory, czynniki chłodnicze, ciecze  i materiały).

Udogodnienia
 • dostępność kilku jednostek miar;
 • 12 dostępnych języków;
 • tryb sprawdzania i wyboru;
 • możliwość tworzenia listy klientów;
 • możliwość wyboru cieczy i gazów zgodnie z najnowszą biblioteką REFPROP;
 • możliwość wyboru urządzeń poprzez wprowadzenie danych projektowych jako danych wejściowych;
 • możliwość eksportu kart doborowych zarówno w formacie PDF, jak i Word;
 • strona powietrzna: możliwość modyfikacji temperatury powietrza na wlocie, wyniesienia nad poziom morza , wilgotności;
 • strona wymiany ciepła: możliwość modyfikacji dla suchych chłodnic cieczy ; typ cieczy, temperatura cieczy wlotowej i wylotowej (lub przepływ cieczy);
 • dla skraplaczy; rodzaj czynnika , temperatura skraplania, przechłodzenia i przegrzania;
  • dla chłodnic z bezpośrednim odparowaniem: rodzaj czynnika chłodniczego, temperatura parowania i przechłodzenia;
  • dla chłodnic w ukladzie pompowym: rodzajczynnika chłodniczego, temperatura parowania, ilość sekcji;
  • możliwość możliwość zmiany podziałki , grubości i rozstawu lamel;
  • szeroka gama dostępnych akcesoriów, np.: amortyzatory, regulator pracy wentylatorów, przyłącza niestandardowe, układy adiabatyczne itp.;
 • analiza ekonomiczna i energetyczna wybranego urządzenia;
 • możliwość wyboru suchych chłodnic i skraplaczy w trybie odwrotnym (pompa ciepła);
 • możliwość wydrukowania karty doborowej z danymi termodynamicznymi, rysunkami i cenami;
 • możliwość wydrukowania opisu technicznego wybranego urządzenia i jej akcesoriów;
 • Możliwość zapisania projektu na liście ofert;
 • Możliwość filtrowania według nazwy zakresu jednostek w procesie weryfikacji;
 • Możliwość obliczenia wszystkich bloków wodnych z optymalizacją obiegów / średnic kolektorów.
 • Możliwość sortowania urządzeń z akcesoriami i bez akcesoriów;
 • Możliwość przeliczenia wentylatorów EC w punkcie pracy i wydrukowania arkusza danych;
 • Możliwość doboru urządzeń ze wzgledu na szerszy zakres wentylatorów (wentylatory jednofazowe EC, specjalne wentylatory EC, wentylatory AC z certyfikatem Atex, wentylatory wysokotemperaturowe AC, wentylatory EC z certyfikatem UL, wentylatory Axitop i wentylatory z ZAPLUS);
 • Możliwość eksportu tekstu technicznego do dokumentów przetargowych;
 • Możliwość doboru urządzeń z nowymi filtrami (tolerancja poziomu hałasu, tolerancja wydajności, rodzaj wentylatorów, wymiary jednostki, wymagany maksymalny pobór mocy, liczba wentylatorów, średnica wentylatorów, rozstaw lamel);
 • Możliwość wyboru minimalnej i maksymalnej prędkości obrotów wentylatorów, ilości rzędów wentylatorów, położenia przyłączy;
 • Możliwość wyboru suchej chłodnicy cieczy i skraplaczy pracujących w trybie pompy ciepła.
Dostępne serie i podserie
 • Chłodnice powietrza – aplikacje z bezpośredniego odparowania
  • Jednostronnego wydmuchu (tzw. skrzynkowe), także w wykonaniu CO2 z rurkami miedzianymi lub ze stali nierdzewnej
  • Dwustronnego wydmuchu (tzw. podsufitowe) w wersji przemysłowej, także w wykonaniu CO2 z rurkami miedzianymi lub ze stali nierdzewnej
  • Dwustronnego wydmuchu (tzw. podsufitowe)
  • Z wentylatorami promieniowymi (o podwyższonym sprężu dyspozycyjnym)
  • Do komór szokowych
  • Komercyjne, seria Light Cubic
  • Dwustronnego wydmuchu (tzw. podsufitowe) w wersji komercyjnej
  • Do chłodzenia owoców
  • Jednostronnego wydmuchu (tzw. skrzynkowe) z rurkami ze stali nierdzewnej (wersja XA)
  • Dwustronnego wydmuchu (tzw. podsufitowe) w wersji przemysłowej, z rurkami miedzianymi ze stali nierdzewnej (wersja XA)
  • Dwustronnego wydmuchu (tzw. podsufitowe) z rurkami miedzianymi ze stali nierdzewnej (wersja XA)
  • Z wentylatorami promieniowymi (o podwyższonym sprężu dyspozycyjnym) z rurkami miedzianymi ze stali nierdzewnej (wersja XA)
 • Chłodnice powietrza – aplikacje pompowe, amoniakalne
  • Jednostronnego wydmuchu (tzw. skrzynkowe) amoniakalne (NH3)
  • Dwustronnego wydmuchu (tzw. podsufitowe) amoniakalne (NH3)
  • Amoniakalne (NH3) do komór szokowych
  • Jednostronnego wydmuchu (tzw. skrzynkowe) (CO2)
  • Do komór szokowych (CO2)
 • Chłodnice glikolowe
  • Jednostronnego wydmuchu (tzw. skrzynkowe)
  • Dwustronnego wydmuchu (tzw. podsufitowe) w wersji przemysłowej
  • Dwustronnego wydmuchu (tzw. podsufitowe)
  • Z wentylatorami promieniowymi (o podwyższonym sprężu dyspozycyjnym)
  • Do chłodzenia owoców
 • Zdalne skraplacze
  • wersja TKSmart
  • wersja modułowa
  • wersja  Turbo-Line
  • wersja Turbo-J
  • wersja Turbo-Line (NH3)
  • wersja Turbo-J (NH3)
  • skraplacze do pompy ciepła
 • Suche chłodnice cieczy
  • wersja Power-Line
  • wersja Power-J (Jumbo i Superjumbo)
  • wersja Power-J (V-Tower)
  • suche chłodnice cieczy do pompy ciepła
Minimalne wymagania systemowe
 • Procesor 2,5 GHz lub szybszy
 • Microsoft Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 lub Windows 11
 • 4 GB pamięci RAM
 • 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym do instalacji;
 • Wyświetlacz 1366×768 z 32-bitową kartą graficzną (z ustawieniem małej czcionki liter)
 • Połączenie internetowe i rejestracja są niezbędne do aktywacji oprogramowania, walidacji subskrypcji i dostępu do usług online
Aktualizacja wydania i aktywacja oprogramowania Archimede 2023

To jest aktualizacja funkcji i jednostek wersji 2022-07. We wszystkich poniższych przypadkach może być konieczne ponowne uruchomienie komputera po zakończeniu instalacji w przypadku konieczności zainstalowania nowych aplikacji systemu Windows.

Aktualizacji programu doborowego można w prosty sposób dokonać wybierając w menu głównym opcję Narzędzia/Sprawdź aktualizacje a następnie opcję TrueUpdate.

Wszystkie wersje wcześniejsze niż Archimede 210406 muszą zostać odinstalowane (usunięcie folderu instalacyjnego), a  folder instalacyjny Archimede 2023 musi zostać zainstalowany bezpośrednio z linku do strony internetowej.

W przypadku nowego użytkownika (lub wersji Archimede przed 210406) konieczne będzie zażądanie hasła użytkownika oprogramowania: pod koniec instalacji otworzy się okno z osobistym numerem seryjnym. Poproś o kod aktywacyjny pod adresem archimede@thermokey.com, podając numer seryjny, nazwę firmy i adres e-mail. ThermoKey wyśle ​​Ci kod aktywacyjny.

Aby pomóc Ci w procesie instalacji, zapoznaj się z załączonym przewodnikiem.

Wybór skraplaczy mikrokanałowych

Oprogramowanie dla wyboru i kalkulacji dotyczących kondensatorów mikrokanałowych, wyprodukowanych w innowacyjnej technologii TKMicro.
Instalacja jest naprawdę łatwa, a oprogramowanie jest ciągle aktualizowane.
Jedyne, co musisz zrobić, to włożyć wymagane filtry, dodać akcesoria i przesłać nam arkusz danych urządzenia, które najbardziej Cię interesuje.

Selekcja termodynamiczna i wymiarowanie

TK Cardano to termodynamiczne oprogramowanie do doboru i wymiarowania zdalnych skraplaczy, realizowanych za pomocą rdzeni mikrokanałowych. Oprogramowanie umożliwia wizualizację listy jednostek, które respektują wymagania użytkownika. Wymaganiami tymi mogą być: typ wentylatora, poziom dźwięku dla danej odległości i pojemność cieplna urządzenia.
Wybór można przeprowadzić, dając różne warunki termodynamiczne zarówno dla czynnika chłodniczego, jak i dla powietrza wlotowego rdzenia.

Gdy masz listę jednostek uzwględniających wymagane parametry, można je zwizualizować według ceny, pojemności lub innych pożądanych parametrów. W ten sposób możesz wybrać jednostkę najlepiej odpowiadającą Twoim potrzebom.

Po zdefiniowaniu żądanej jednostki możliwe jest utworzenie szczegółowego arkusza danych z rysunkami, danymi termodynamicznymi, elektronicznymi, akustycznymi i powierzchni podłogi.

TK Cardano jest całkowicie opracowany wewnętrznie i jest wynikiem doświadczenia Thermokey w termodynamicznym obliczaniu kondensatorów mikrokanałowych.

Udogodnienia
 • strona czynnika chłodniczego: dostępność głównych czynników chłodniczych obecnych na rynku, możliwość obliczenia wydajności cieplnej przy zmianie temperatur skraplania, przechłodzenia i przegrzania;
 • strona powietrza: możliwość zmiany wysokości, wilgotności i temperatury na wlocie;
 • dostępny tryb wyboru i sprawdzania;
 • możliwość eksportu arkuszy danych w formacie PDF, Xls, Word i Ods;
 • rysunek techniczny zawierający objaśnienia i ceny;
 • jednostki miar zarówno metryczne, jak i angielskie;
 • 15 dostępnych języków.
Seria
 • Typ stołowy
 • W układzie V
Minimalne wymagania systemowe
 • Windows XP SP2 lub nowszy;
 • Procesor 1Ghz;
 • 512 MB pamięci RAM;
 • 50 MB wolnego miejsca na dysku.
Aktywacja
 • Po pobraniu ustawień ze strony ThemoKey, uruchom oprogramowanie.
  Zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła.
 • Poproś o dostęp do danych, pisząc do cardano@thermokey.com z podaniem swojego imienia i nazwiska, firmy i prawidłowego adresu e-mail.