Dzięki doświadczeniu i know-how zdobytemu przez ponad 30 lat działalności w sektorze HVAC/R, ThermoKey został wybrany do udziału w blokach dyskusyjnych CEN, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego, w zakresie przepisów związanych z PED 2014 / 68/UE.

European_Committee_for_Standardization_logo.svg

CEN zrzesza organy normalizacyjne z 34 krajów europejskich i działa jako platforma opracowywania wspólnych norm na poziomie europejskim.

Działalność tego Komitetu obejmuje wiele różnych dziedzin, w tym produkty, materiały, usługi, maszyny, chemikalia, urządzenia ciśnieniowe, a także energetykę, budownictwo, środowisko, bezpieczeństwo i higienę pracy, transport i opakowania.

Aby zapewnić ochronę i wysłuchanie wszystkich zainteresowanych stron, oprócz organów regulacyjnych krajów europejskich, w pracach CEN biorą udział przedsiębiorstwa, usługodawcy, władze, uniwersytety i ośrodki badawcze, stowarzyszenia branżowe, grupy interesu reprezentujące konsumentów, ekologów, związki zawodowe, MŚP oraz inne instytucje publiczne i prywatne.

Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu na rynku wymienników ciepła oraz dogłębnej wiedzy na temat rynku wymienników mikrokanałowych, zdobytej podczas ponad 20-letniej pracy w biurze technicznym ThermoKey, którym kieruje od 2014 roku, nasz menadżer Sandro Ortolano został zaproszony do udziału w konferencji tematycznej grupy roboczej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego, w kontekście regulacji związanych z dyrektywą PED 2014/68/UE.

Rozległe know-how obszaru badawczo-rozwojowego ThermoKey, w połączeniu z bezpośrednią znajomością różnych potrzeb Klientów na poziomie międzynarodowym oraz współpracą z uniwersytetami, laboratoriami i instytucjami badawczymi, doprowadziło do narodzin ważnych innowacji. Szczególnie w ciągu ostatnich 10 lat firma poczyniła znaczne inwestycje w celu opracowania nowych wydajnych i trwałych rozwiązań kompatybilnych z naturalnymi czynnikami chłodniczymi, stając się jednym z liderów branży, jeśli chodzi o zrównoważone rozwiązania.

Oprócz szerokiej gamy produktów mikrokanałowych, które gwarantują znaczne oszczędności energii i mniejszy wpływ na środowisko, najnowszym przykładem ważnych osiągniętych wyników jest Multi-System Dual Flow, nasza technologia odzyskiwania ciepła, która pozwala również zoptymalizować wydajność nawet do +25%.

Lider projektu w rozwoju ważnych projektów w ThermoKey, Sandro Ortolano, odpowiedzialny za obszar techniczny naszej firmy, został wybrany na eksperta reprezentującego Włochy przez krajowy CT dla CEN/TC 182 WG 6 i CEN/TC 182 WG 7. Trzymając to tej roli będzie miał okazję wyrazić swój punkt widzenia oraz podzielić się pomysłami i opiniami w ramach grup roboczych CEN zajmujących się tematami istotnymi dla sektora HVAC/R, w kontekście przepisów związanych z PED 2014/68/EU.

Cieszymy się, że możemy przyczynić się do wyznaczania standardów przyszłości, udostępniając wiedzę techniczną ThermoKey do tworzenia rozwiązań i procesów coraz bardziej innowacyjnych i zrównoważonych na poziomie europejskim.