Thermokey - specialized in tailor-made solutions

Najnowsze, budowane przez firmę, zakłady produkcyjne zaspokajają potrzeby klienta oraz gwarantują wydajność i terminowość: w Nigerii, w Favignana czy w odległej Nowej Kaledonii.

Elastyczność w znajdowaniu inteligentnych rozwiązań oraz krótki czas reakcji, także w przypadku projektów specjalnych. Są to kluczowe słowa, zarysowujące drogę ThermoKey, której celem jest bycie idealnym partnerem w dostarczaniu „ad hoc” zakładów do wymiany ciepła, dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów.

Zdolność adaptacyjna, która jest niezbędna i która pozwoliła firmie rozwinąć umiejętności pionu techniczno-produkcyjnego, który zbudował różne zakłady na całym świecie.

Np. Opic Estate, na pustyni Agbara w Nigerii, gdzie firma ThermoKey zaprojektowała kompaktowe i niezawodne rozwiązanie do chłodzenia stacji kompresji gazu, składające się z silnika i sprężarki. ThermoKey zbudowała 3 różne obiegi chłodzenia, zintegrowane w ramach jednego urządzenia chłodniczego DryCooler VType, z dedykowanym obwodem sprężarki i dwoma obwodami silnika, chłodnicy końcowej i obudowy.

Firma działa również w Dumbéa, Nowa Kaledonia – 16 tysięcy km od swojej siedziby – w centrum medycznym Médipôle de Koutio: 4 lokalizacje na 90.000 m2 powierzchni. W takim przypadku ThermoKey wzięła udział w realizacji systemu klimatyzacji, dostarczając 12 chłodnic końcowych dla całego szpitala. Specyficzna konstrukcja musi mieć wymagane konkretne specyfikacje produkcyjne: podwójne powłoki odporne agresję soli morskiej, niskie zużycie energii elektrycznej, niską emisję dźwięku, sztywniejsze belki stalowe i maszyny zmodyfikowane tak, aby uniknąć zatrzymywania wody deszczowej.

Korozji również stanowiła problem, powodując ciągłe przerwy energetyczne w zakładzie produkcji energii na Favignana, wspaniałej wyspie w grupie Wysp Egadzkich. Aby rozwiązać ten problem, ThermoKey zaproponowała rozwiązanie obejmujące chłodnicę płynu z obudową ze stali nierdzewnej oraz rurkowo-żeberkowy wymiennik ciepła, w całości wykonane z miedzi, całkowicie zabezpieczone antykorozyjnie w celu zagwarantowania żywotności przez ponad 15 lat.  Wentylatory o niskim poziomie hałasu są sterowane przez specjalny kontroler prędkości, co gwarantuje temperaturę chłodzenia wody wychodzącej dla obu układów scalonych, niskiej i wysokiej temperatury.

Sklep spożywczy w Parmie, należący do dużej sieci detalicznej, musiał zmniejszyć do minimum zużycie energii i emisję zanieczyszczeń. W tym przypadku zastosowano specjalną, mieszaną technologię wymiany ciepła – aluminiową mikrokanałową oraz tradycyjną cewkę z rur miedzianych, włożone do jednostki całkowitego odzysku ciepła.

Dzięki wymiennikom ciepła ThermoKey wielofunkcyjne urządzenie chłodnicze może działać jednocześnie dla systemów: żywnościowego chłodzenia, ogrzewania zimowego, letniej klimatyzacji i hydrotermiki sanitarnej.

System wykorzystuje wyłącznie dwutlenek węgla i czynnik chłodniczy R1234ze, o których wiadomo, że mają najmniejszy wpływ na środowisko, a zatem całkowicie eliminują czynniki chłodnicze HFC o wysokim efekcie cieplarnianym.