Oprogramowanie Do Wyboru Produktów Thermokey

OPROGRAMOWANIE DO DOBORU URZADZEŃ WENTYLATOROWYCH

Nasze oprogramowanie z łatwością wybiera najbardziej odpowiednie do Twoich potrzeb urządzenia chłodzone powietrzem , tworząc kartę doborową  wraz z danymi technicznymi, a także z cenami urządzeń  i akcesoriów.

Kompletne oprogramowanie

TK Archimede umożliwia wybór pełnej gamy produktów z zbudowanych w oparciu o blok miedziano-aluminiowy ThermoKey, a począwszy od 2016 r. również skraplacze  mikrokanałowe.

Tk-Archimede 2018 został całkowicie odnowiony w zakresie funkcji, układu, wydruków i cen. Aby pomóc Ci właściwie korzystać z aplikacji, zapoznaj się z załączonym przewodnikiem

 

Możliwe jest użycie oprogramowania zarówno w trybie sprawdzania, jak i wyboru.

W trybie wyboru, przed wstawieniem danych możliwe jest wybranie typu  urządzenia, któym  jesteś zainteresowany: suchymi chłodnicami cieczy, skraplaczami, chłodnicami z bezpośrednim odparowaniem, chłodnicami powietrza w układzie pompowym  lub chłodnicami glikolowymi.

Wewnątrz każdej kategorii produkty są bardziej podzielone na serie i podsektory, stosownie do pola zastosowania.

W trybie sprawdzania, możesz ustawić filtry pod względem pojemności, poziomu dźwięku, typu wentylatora itp. i wyszukać urządzeń, które najlepiej pasują do Twoich potrzeb.

Jeśli znasz już urządzenie, które Cię interesuje, w trybie sprawdzania możesz zmienić parametry termodynamiczne zarówno po stronie powietrza, jak i po stronie cieczy, a następnie dodać akcesoria.

TK Archimede jest stale aktualizowany z coraz to nowymi funkcjami, typami jednostek, akcesoriami i biblioteką (wentylatory, czynniki chłodnicze, ciecze  i materiały).

Udogodnienia

 • dostępność kilku jednostek miar;
 • 12 dostępnych języków;
 • tryb sprawdzania i wyboru;
 • możliwość tworzenia listy klientów;
 • możliwość wyboru cieczy i gazów zgodnie z najnowszą biblioteką REFPROP;
 • możliwość wyboru urządzeń poprzez wprowadzenie danych projektowych jako danych wejściowych;
 • możliwość eksportu kart doborowych zarówno w formacie PDF, jak i Word;
 • strona powietrzna: możliwość modyfikacji temperatury powietrza na wlocie, wyniesienia nad poziom morza , wilgotności;
 • strona wymiany ciepła: możliwość modyfikacji
   • dla suchych chłodnic cieczy ; typ cieczy, temperatura cieczy wlotowej i wylotowej (lub przepływ cieczy);
   • dla skraplaczy; rodzaj czynnika , temperatura skraplania, przechłodzenia i przegrzania;
   • dla chłodnic z bezpośrednim odparowaniem: rodzaj  czynnika chłodniczego, temperatura parowania i przechłodzenia;
   • dla chłodnic w ukladzie pompowym: rodzajczynnika chłodniczego, temperatura parowania, ilość sekcji;
 • możliwość możliwość zmiany podziałki , grubości i rozstawu lamel ;
 • szeroka gama dostępnych akcesoriów, : amortyzatory, regulator pracy wentylatorów, przyłącza niestandardowe, układy adiabatyczne itp.;
 • analiza ekonomiczna i energetyczna wybranego urządzenia;
 • możliwość wyboru suchych chłodnic i skraplaczy w trybie odwrotnym (pompa ciepła);
 • możliwość wydrukowania karty doborowej z danymi termodynamicznymi, rysunkami i cenami;
 • możliwość wydrukowania opisu technicznego wybranego urządzenia i jej akcesoriów;
 • Możliwość zapisania projektu na liście ofert.
 • Możliwość filtrowania według nazwy zakresu jednostek w procesie weryfikacj
 • Możliwość obliczenia wszystkich bloków wodnych z optymalizacją obiegów / średnic kolektorów
 • Możliwość sortowania urządzeń z akcesoriami i bez akcesoriów.
 • Możliwość przeliczenia wentylatorów EC w punkcie pracy i wydrukowania arkusza danych
 • Możliwość doboru urządzeń ze wzgledu na szerszy zakres wentylatorów (wentylatory jednofazowe EC, 2 marki wentylatorów EC, specjalne wentylatory EC, wentylatory AC z certyfikatem  Atex, wentylatory wysokotemperaturowe AC, wentylatory EC z certyfikatem UL, wentylatory Axitop i wentylatory z ZAPLUS)
 • Możliwość eksportu tekstu technicznego do dokumentów przetargowych.
 • Możliwość doboru urządzeń z nowymi filtrami (tolerancja poziomu hałasu, tolerancja wydajności, rodzaj wentylatorów, wymiary jednostki, wymagany maksymalny pobór mocy, liczba wentylatorów, średnica wentylatorów, rozstaw lamel).

Dostępne serie i podserie

 • Chłodnice powietrza z bezpośrednim odparowaniem
  • skrzynkowe w wykonaniu przemysłowym
  • Przemysłowe, z dwustronnym wydmuchem powietrza
  • Z wentylatorami promieniowymi
  • Chłodnice do komór szokowych
  • Skrzynkowe w wykonaniu komercyjnym
  • Chłodnice do komór do przechowywania owoców
 • Chłodnice w wykonaniu pompowym
  • Skrzynkowe w wykonaniu przemysłowym (NH3)
  • z dwustronnym wydmuchem powietrza (NH3)
  • chłodnice do komór szokowych (NH3)
  • skrzynkowe w wykonaniu przemysłowym (CO2)
  • chłodnice do komór szokowych (CO2)
 • Chłodnice glikolowe
  • Skrzynkowe w wykonaniu przemysłowym
  • Z dwustronnym wydmuchem powietrza
  • Z wentylatorami promieniowymi
  • Chłodnice do komór do przechowywania owoców
 • Zdalne skraplacze
  • TKSmart
  • Modułowe, mikrokanałowe
  • Turbo-line
  • Turbo-J
  • Turbo-Line (NH3)
  • Turbo-J (NH3)
 • Suche chłodnice cieczy
  • Power-Line
  • Power-J (Jumbo and Superjumbo)

Minimalne wymagania systemowe

 • Procesor Intel Pentium 4 lub AMD Athlon 64;
 • Microsoft Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1, Windows 8, Windows 8.1 lub Windows 10;
 • 4 GB pamięci RAM;
 • 500 MB dostępnego miejsca na dysku twardym do instalacji;
 • Wyświetlacz 1366×768 z 32-bitową kartą graficzną (z ustawieniem małej czcionki liter);
 • Połączenie internetowe i rejestracja są niezbędne, aby wymagać aktywacji oprogramowania, zatwierdzić subskrypcje i uzyskać dostęp do usług online.

Aktywacja

 • Ponieważ jest to całkowicie nowa wersja, konieczne jest zainstalowanie kompletnie nowej konfiguracji. Wszystkie poprzednie wersje (wydania sprzed 2018 r.) są instalowane w różnych folderach i dlatego nie trzeba ich odinstalowywać. Funkcja True update zostanie włączona w następnej wersji New Archimede. Aby pomóc Ci w procesie instalacji, zapoznaj się z załączonym przewodnikiem.
 • Po zakończeniu instalacji otworzy się okno z Twoim osobistym numerem seryjnym.
 • Poproś o kod aktywacyjny pisząc na adres archimede@thermokey.it z podaniem Twojego numeru seryjnego, imienia i nazwiska, firmy i adresu e-mail. ThermoKey wyśle Ci kod aktywacyjny.

 

Archimede 2018: new release

  • Nowy układ oprogramowania
  • Nowy układ wydruku
  • Nowe zarządzanie ofertą
  • Nowe czynniki chłodniczes
  • Nowa gama wentylatorów (wentylatory jednofazowe EC, wentylatory 2 marki EC, wentylatory EC, wentylatory AC Atex, wentylatory wysokotemperaturowe AC, wentylatory UL EC, wentylatory Axitop i wentylatory z ZAPLUS)
  • Nowe funkcje (obliczanie obwodów optymalizacyjnych, specjalne obliczenia w jednym punkcie dla wentylatorów EC, wybór jednostek specjalnych wraz z cenami akcesoriów włącznie … itd.)

WYBÓR SKRAPLACZY MIKROKANAŁOWYCH

Oprogramowanie dla wyboru i kalkulacji dotyczących kondensatorów mikrokanałowych, wyprodukowanych w innowacyjnej technologii TKMicro.
Instalacja jest naprawdę łatwa, a oprogramowanie jest ciągle aktualizowane.

Jedyne, co musisz zrobić, to włożyć wymagane filtry, dodać akcesoria i przesłać nam arkusz danych urządzenia, które najbardziej Cię interesuje

Selekcja termodynamiczna i wymiarowanie

TK Cardano to termodynamiczne oprogramowanie do doboru i wymiarowania zdalnych skraplaczy, realizowanych za pomocą rdzeni mikrokanałowych. Oprogramowanie umożliwia wizualizację listy jednostek, które respektują wymagania użytkownika. Wymaganiami tymi mogą być: typ wentylatora, poziom dźwięku dla danej odległości i pojemność cieplna urządzenia.

Wybór można przeprowadzić, dając różne warunki termodynamiczne zarówno dla czynnika chłodniczego, jak i dla powietrza wlotowego rdzenia.

Po zdefiniowaniu żądanej jednostki możliwe jest utworzenie szczegółowego arkusza danych z rysunkami, danymi termodynamicznymi, elektronicznymi, akustycznymi i powierzchni podłogi.

TK Cardano jest całkowicie opracowany wewnętrznie i jest wynikiem doświadczenia Thermokey w termodynamicznym obliczaniu kondensatorów mikrokanałowych.

Udogodnienia

 • strona czynnika chłodniczego: dostępność głównych czynników chłodniczych obecnych na rynku, możliwość obliczenia wydajności cieplnej przy zmianie temperatur skraplania, przechłodzenia i przegrzania;
 • strona powietrza: możliwość zmiany wysokości, wilgotności i temperatury na wlocie;
 • dostępny tryb wyboru i sprawdzania;
 • możliwość eksportu arkuszy danych w formacie PDF, Xls, Word i Ods;
 • rysunek techniczny zawierający objaśnienia i ceny;
 • jednostki miar zarówno metryczne, jak i angielskie;
 • 15 dostępnych języków

Seria

 • Typ stołowy
 • W układzie V/span>

Minimalne wymagania systemowe

 • Windows XP SP2 lub nowszy;
 • Procesor 1Ghz;
 • 512 MB pamięci RAM;
 • 50 MB wolnego miejsca na dysku.

Aktywacja

 • Po pobraniu ustawień ze strony Themokey, uruchom oprogramowanie.
  Zostaniesz poproszony o podanie nazwy użytkownika i hasła.
 • Poproś o dostęp do danych, pisząc do sales@thermokey.it z podaniem swojego imienia i nazwiska, firmy i prawidłowego adresu e-mail.