Orcan Energy AG Cover
Cechy

Orcan Energy AG Germany

Redukcja odpadów i produkcja czystej energii to nowoczesny imperatyw.

Firma Orcan Energy AG odpowiedziała na tę potrzebę, a dzięki swojemu doświadczeniu i know-how, ThermoKey był zaangażowany w Orcan Energy w różne projekty w sektorach przemysłowych i energetycznych.

Organic Rankine Cycle (ORC) to technologia, która pozwala bezpiecznie wytwarzać energię elektryczną wolną od CO2 bez względu na rodzaj źródła ciepła odpadowego. Nie ma znaczenia, z jakiego typu silnika lub turbiny pochodzi ciepło odpadowe ani czy ciepło odpadowe jest dostępne w postaci spalin, wody chłodzącej silnik, oleju termicznego lub pary.

Założona w 2008 roku w Monachium firma Orcan Energy oferuje proste i elastyczne rozwiązania ORC drugiej generacji, które zamieniają niewykorzystaną energię z silników i obiektów przemysłowych w cenną energię elektryczną.

Organiczny cykl Rankine'a (ORC) jest kluczową technologią służącą osiągnięciu międzynarodowego celu zwiększenia efektywności energetycznej: dzięki systemowi opartemu na obiegu termodynamicznym w obiegu zamkniętym, umożliwia odzyskanie części ciepła odpadowego wytwarzanego w procesach przemysłowych przez przekształcenie go w energię elektryczną, która następnie jest natychmiast ponownie wykorzystywana w tym samym miejscu produkcji.

Zalet korzystania z technologii ORC jest wiele: firmy mogą zaoszczędzić pieniądze, jednocześnie zmniejszając swój ślad węglowy. Korzystają z niższych kosztów energii i wnoszą cenny wkład w ochronę środowiska, ponieważ zmniejszają emisje CO2 i zwiększają wydajność poprzez recykling energii, która w przeciwnym razie zostałaby zmarnowana.

Założona jako spin-off z Politechniki Monachijskiej, Orcan Energy stała się wiodącą europejską firmą CleanTech w zakresie rozwiązań energetycznych opartych na technologii ORC, a zaledwie w styczniu ubiegłego roku zajęła drugie miejsce na świecie wśród najczęściej używanych dostawców rozwiązań w zakresie ciepła odpadowego.

ThermoKey dzieli z Orcan Energy to samo zaangażowanie w zrównoważony rozwój i silne pragnienie wniesienia wkładu w lepszy świat. Jesteśmy dumni, że zostaliśmy wybrani jako partner do produkcji części kondensacyjnej w Efficiency Pack dedykowanym rynkom przemysłu i energetyki.

Thermokey reprezentuje wyjątkową pozycję na rynku: z jednej strony jest producentem bloków (rurowo-lamelowych i mikrokanałowych) dla głównych europejskich producentów chillerów, z drugiej strony od ponad 30 lat jest producentem urządzeń chłodzonych powietrzem (suche chłodnice cieczy, zdalne skraplacze i chłodnice). Dzięki temu jesteśmy w stanie maksymalnie wykorzystać technologię mikrokanałową, co oznacza bardzo niskie zużycie czynnika chłodniczego i (produkcję) niezwykle wydajnych jednostek chłodzonych powietrzem.

linea rossa banda stripe

Lokalizacja

Kirchweidach, Bawaria, Niemcy

Aplikacja

Elektrownia geotermalna

Potrzeby Klienta

Przekształć nadmiar ciepła z elektrowni geotermalnej w energię elektryczną. Elastyczne działanie
dzięki zmiennym obciążeniom cieplnym

Rozwiązanie ThermoKey

Współprojektowanie 6 niestandardowych skraplaczy mikrokanałowych

Orcan Energy Ag ThermoKey DryCooler
linea rossa banda stripe
Related products
Image gallery