Super Jumbo Dry cooler for the Refrigeration of logistic platform dedicated to the storage and preservation of fresh products in France
Cechy

Chłodnicza platforma logistyczna o powierzchni około 34 000 m² przeznaczona do przechowywania i konserwacji świeżych produktów w temperaturze od 2 do 8° C.

Modele:

  • 3 Super Jumbo Dry cooler – 800 kW każdy
  • 2 Jumbo Dry cooler – 266 kW każdy

Suche chłodnice cieczy wykorzystywane są w  procesie chłodzenia.

Każda sucha chłodnica cieczy jest wyposażona w:

  • Wentylatory EC o wysokiej sprawności w celu zmniejszenia poziomu hałasu i zużycia energii elektrycznej
  • Dostosowaną konfigurację komponentów elektrycznych (z powodu ograniczeń układu instalacji)
  • Elektryczny panel ze zintegrowanym regulatorem prędkości
  • Przełącznik serwisowy (jeden na wentylator)
  • Kołnierze przyłączeniowe (urządzenie jest dostarczane z wstępnym naładowaniem azotem około 3 bar, zgodnie ze wskazaniem fabrycznie zainstalowanego manometru.)
Related products
Image gallery