Zrównoważony rozwój może być również wygodny

TKMicro – Rozwiązanie Mikrokanałowe zaprojektowane przez ThermoKey, w porównaniu z tradycyjną technologią rurek i lameli, pozwala zaoszczędzić ¾ ładunku czynnika chłodniczego, zmniejszając zarówno potencjał globalnego ocieplenia, jak i koszt czynnika.

Wpływ klimatyzacji na globalne zmiany klimatu

Jak napisał Bill Gates w swoim osobistym blogu GatesNotes, budynki odpowiadają za 6% emisji gazów cieplarnianych, a ich systemy grzewcze i chłodnicze silnie przyczyniają się do zmian klimatu. Szacuje się, że obecnie na świecie jest używanych 1,6 miliarda jednostek klimatyzacji, a liczba ta będzie się zwiększać w miarę wzrostu liczby ludności na świecie i wzrostu temperatur.

Klimatyzatory są największymi odbiorcami energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, a zawarte w nich gazy F stosowane jako czynniki chłodnicze powodują znacznie większe globalne ocieplenie niż dwutlenek węgla.

(Dane pobrane z “Climate change and the 75% problem” i “Buildings are bad for the climate” Billa Gatesa).

Podejście firmy ThermoKey do zielonych czynników chłodniczych

Ze strategicznego punktu widzenia jest zatem jasne, że prawdziwym wyzwaniem dzisiejszego dnia jest to, jak w coraz większym stopniu umożliwić odzysk ciepła w skali miejskiej.

Tutaj w ThermoKey produkujemy urządzenia na rynek chłodniczy i klimatyzacyjny oraz produkujemy wymienniki ciepła, w których różne czynniki skraplają się i odparowują. Rzeczywiście mamy wpływ na to by zapobiegać zmianom klimatu.

ThermoKey angażuje się w opracowywanie rozwiązań wymienników ciepła, które są lżejsze, bardziej kompaktowe, oferując wysoki poziom wydajności i gwarantując bardziej wydajne wykorzystanie naturalnych czynników chłodniczych.

Poniższa tabela pokazuje porównanie między typowym modułem agregatu chłodniczego w kształcie litery V w technologii okrągłych rurek a technologią mikrokanałową ThermoKey z czynnikiem R410A.

Pod względem emisji CO2 28,8 litra czynnika chłodniczego R410A, który można by zaoszczędzić dzięki zastosowaniu pojedynczego zdalnego skraplacza mikrokanałowego zamiast tradycyjnego w technologii okrągłych rurek, odpowiadałby posadzeniu 60 buków. Jest zatem jasne, w jaki sposób ta technologia ma pozytywny wpływ na środowisko, redukując emisje i zwiększając zrównoważony rozwój.

Tutaj w ThermoKey niestrudzenie pracujemy nad projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań, które są coraz bardziej energooszczędne.

Z roku na rok nasi Klienci, producenci agregatów chłodniczych, przechodzą z tradycyjnych bloków z rurkami i lamelami na bloki mikrokanałowe. Potwierdza to ogólną tendencję do zwiększania świadomości ekologicznej oraz nasze zaangażowanie w przyczynianie się do podnoszenia standardów na naszym rynku.