Cechy

W4E – PANEL ELEKTRYCZNY DLA WENTYLATORÓW EC Z OBUDOWĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, Z ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM DLA GRUP WENTYLATORÓW, STEROWANIE SYGNAŁEM ZEWNĘTRZNYM 0-10 V

Obudowa z tworzywa odpornego na promieniowanie UV
Klasa ochrony IP55
Temperatura pracy: -20 ° C / 40 ° C
Zasilanie: 3 ~ 400 V / 50 Hz + PE
Wyłącznik główny
Zabezpieczenie nadprądowe dla grup wentylatorów
Nadaje się do podłączenia sterowników J + EN + EB + EP + EM (do montażu poza tym panelem)
Regulacja prędkości wentylatora za pomocą sygnału 0-10 V
Bezpotencjałowy kontakt na głównym przełączniku dla wskaźnika ON / OFF.
Bezpotencjałowy styk alarmowy wentylatora
Komunikacja MODBUS RS485 (po stronie wentylatorów).
Szybkie złącza zasilania dla wentylatorów bezpośrednio na panelu
Szybkie złącze sygnałowe dla wentylatorów bezpośrednio na panelu
Wykonanie zgodne z przepisami CE

Dokumentacja