Thermokey - Data Centre - Europe - 18 Dry Coolers V-Type with adiabatic EC fans
Cechy

CENTRUM DANYCH
18 suchych chłodnic w układzie V z adiabatycznymi wentylatorami EC

Wyzwanie centrum danych

Rozwiązanie, które wymyśliliśmy? 18 suchych chłodnic w układzie V z elektronicznymi wentylatorami, układem adiabatycznym i samooczyszczającym. 

Suche chłodnice zostały specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić najlepsze i najbardziej wydajne rozwiązanie dla potrzeb centrum danych:

  • Trwałość: ochrona antykorozyjna żeber, obudowy, wentylatorów elektronicznych i części elektrycznych;
  • Zredukowane zużycie energii dla systemu chłodzenia: darmowe schładzanie z wysokoefektywnymi wentylatorami EC i wysokociśnieniowym układem adiabatycznym;
  • Łatwa konserwacja: system mycia z łatwym dostępem w okresach konserwacji i zdalnym sterowaniem lub/i z boku systemów akcesoriów urządzenia.
  • Elastyczność w użyciu i zmniejszenie wykorzystania powierzchni podłogi: system zasilany elektrycznie, system kontrolowany, system adiabatyczny, dedykowane czyszczenie dla każdego systemu z jednym rzędem wentylatorów.
Image gallery