TKMicro

Wieloprzepływowy System TKMicro

Rozwiązanie polegające na odzyskiwaniu ciepła i zwiększonej wydajności Ta nowa koncepcja stanowi rewolucję w zakresie odzyskiwania ciepła i jest czymś więcej niż tylko uzasadnioną alternatywą dla konwencjonalnych systemów adiabatycznych. Dzięki zastosowaniu dwóch obwodów w mikrokanałowych wymiennikach ciepła (MCHX) dodatkowy czynnik chłodniczy może pomóc w obniżeniu temperatury powietrza na wlocie i odzyskaniu części ciepła, które w przeciwnym razie byłoby...