Controlling precisely the temperature in a greenhouse to recreate any type of cultivation condition
Cechy

ThermoKey dostarczył 4 chłodnice z wentylatorami promieniwymi do Vs Cooling Engineering dla centrum badawczego „World Horti Center” z siedzibą w Naaldwijk, Westland.
Centrum oferuje usługi edukacyjne, badawcze i prezentacyjne dla wszystkich osób aktywnych w międzynarodowym sektorze ogrodnictwa szklarniowego.
Centrum działa na rzecz zdrowia i wzrostu dobrego samopoczucia ludzi, zapewniając rozwiązania problemów społecznych związanych z jakością wody, zaopatrzeniem w żywność, bezpieczeństwem produkcji żywności i zrównoważonym rozwojem.
Szklarnia, w której zainstalowane są nasze jednostki chłodnicze z wentylatorami promieniowymi, może symulować wewnętrzne lub zewnętrzne warunki klimatyczne w dowolnej części świata.

POTRZEBY:

Precyzyjna kontrola temperatury w szklarni w celu odtworzenia dowolnego rodzaju warunków uprawy.

ROZWIĄZANIE:

4 chłodnice glikolowe wyposażone w wentylatory promieniowe o podwyższonym sprężu dysozycyjnym (ESP) i lakierowanymi lamelami w kolorze niebieskim

Related products
Image gallery