producción electricidad geotérmica colombia
Cechy

Czym jest energia geotermalna?

Energia geotermalna jest stabilnym źródłem energii pozyskiwanej z ciepła obecnego w podglebiu ziemi. Jest obecna i dostępna w wielu częściach świata, ale dziś jest zasobem wysoce niewykorzystanym.

Produzione elettricità geotermica Colombia

Wpływ środowiska

Energia geotermalna to czysta energia. W porównaniu z innymi odnawialnymi źródłami energii, brak procesów spalania przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i CO2 do atmosfery.

Produzione elettricità geotermica Colombia

Kolumbia

Dzięki swojemu uprzywilejowanemu położeniu geologicznemu i geograficznemu w Pacyficznym Pierścieniu Ognia, Kolumbia oferuje doskonałe warunki do rozwoju projektów czystej energii, z zasobami geotermalnymi rzędu 138,60 EJ i 1 170,20 MW mocy elektrycznej. Biorąc pod uwagę wyżej wspomniane wysokie gradienty temperatury, źródła energii geotermalnej można znaleźć w szerokim zakresie temperatur i są idealne do wytwarzania energii za pomocą sprzętu Klienta.

producción electricidad geotérmica colombia

Klient:

Zastosowanie:

Chłodzenie energii i procesów

Zakłady:

instalacja jednostek została wykonana w 2 zakładach w Kolumbii. Pierwsza generuje do 72 000 kWh energii elektrycznej miesięcznie. Zastępuje 5% energii wytwarzanej z paliw kopalnych i zmniejsza emisję gazów cieplarnianych o równowartość około 550 ton CO2 rocznie. Drugi generuje do 43 000 kWh miesięcznie i umożliwia redukcję emisji nawet o 350 ton CO2 rocznie.

Wydajność:

1415,68 kW

Potrzeby Klienta:

  • Kondensacja innowacyjnego czynnika chłodniczego HFO
  • Jednostka dopasowana do kontenera (zarówno do transportu, jak i do instalacji)
  • Specjalne połączenia kołnierzowe

Rozwiązanie ThermoKey:

2 skraplacze Turbo-J, model JVKL2890CN5W3EEP (EC) FS. Jednostki są wyposażone w 16 sztuk bezszczotkowych wentylatorów z elektrokomutacją oraz regulator prędkości wentylatorów, który pozwala zoptymalizować zużycie energii. Ponadto skraplacze w kształcie litery V nadają się do transportu i montażu w kontenerach dzięki płozom, które ułatwiają załadunek wewnątrz samego kontenera.

producción electricidad geotérmica colombia
Related products
Image gallery