Organic Rankine Cycle ENOGIA
Cechy

Organic Rankine Cycle ENOGIA

Wszędzie tam, gdzie występują procesy produkcyjne materiałów i towarów, istnieją jednostki, które podczaspracy wytwarzają ciepło odpadowe (niewykorzystane strumienie ciepła) uwalniane przez promieniowanie, płyny chłodzące, spaliny lub powietrze.

Źródłem ciepła odpadowego w przemyśle mogą być piece, ścieki z procesów mycia, suszenia czy chłodzenia, ale także systemy chłodnicze czy powietrze wywiewane z zakładów produkcyjnych.

Rynek przemysłowy jest rynkiem o największym udziale ciepła odzyskiwalnego, choć nie jest to rynek charakteryzujący się największą dostępnością ciepła odpadowego.

Kluczową technologią w tym zakresie jest organiczny obieg Rankine’a (ORC), który poprzez system oparty na obiegu termodynamicznym w obiegu zamkniętym, pozwala na odzyskanie części ciepła odpadowego wytworzonego w procesach przemysłowych poprzez przekształcenie wysokich temperatur w energię elektryczną, co jest następnie ponownie wykorzystywane w tym samym zakładzie produkcyjnym.

The Organic Rankine Cycle ORC is a key technology in this regard, which by a system based on a closed-cycle thermodynamic cycle, allows to recover part of the waste heat produced by industrial processes by the transformation of high temperatures into electricity, which is then reused for the same production site.

ENOGIA to francuska firma założona w 2009 roku specjalizująca się w projektowaniu i produkcji systemów ORC (niskotemperaturowe systemy ORC -pomiędzy 80 a 200°C).

Firma zwróciła się do ThermoKey o chłodzenie ORC, które poprawia skład spalin ze spalarni Bézier na południu Francji. Ta specyficzna spalarnia ma na celu eliminację odwodnionego osadu pochodzącego z oczyszczalni. Aby zapewnić maksymalne działanie systemu ORC, zainstalowano suchą chłodnicę cieczy ThermoKey typu powerJ model JWQ2380BZ5 / 02W3EF (EC) o mocy 800 kW. Proces umożliwił odzyskanie 180 kW, które trafiają do zasilania systemu ORC, co ma doskonały wpływ na efektywność energetyczną cyklu .
Organic Rankine Cycle ENOGIA

Organic Rankine Cycle ENOGIA
Related products