Thermokey - Mróz - Polonia - 23 unit coolers - 4 Microchannel V-Type remote condensers
Cechy

MRÓZ, POLSKA
23 jednostki chłodnicze
4 mikrokanałowe skraplacze w układzie V

Chłodzenie żywności

Chłodnictwo dla firmy MRÓZ w Borku Wielkopolskim (Polska)

Potrzeba
• Mączka z mięsa mrożona i przechowywana
• 31 komór chłodniczych o łącznej powierzchni 3500 m2
• Całkowita wydajność chłodnicza agregatu chłodniczego o mocy ok. 910 kW, potrzebna do całego procesu produkcji mięsa

Rozwiązania

23 jednostki chłodnicze:

Sześcienne, komercyjne i dwustrumieniowe chłodnice jednostkowe dla obszaru zamrażania (8 jednostek dla 170 kW)
• Jednostki chłodnicze o podwójnym przepływie i sześcienne do przechowywania w niskiej temperaturze (15 jednostek dla 399 kW)

4 Zdalne skraplacze mikrokanałowe w układzie V