Cechy

KLAGENFURT, AUSTRIA
6 Suche (wentylatorowe) chłodnice Super Power J z układem mokrego ożebrowania (Wet Fin System, WFS) i AxiTop

Klimatyzacja w suchej chłodnicy

ThermoKey dla kliniki Klagenfurt University

Potrzeba
• Wydajność chłodnicza 6000 kW
• Ograniczenia wymiarowe przy instalacji urządzeń na dachu kliniki
• Niskoszumowa instalacja

Rozwiązania
• 6 chłodnic suchych Super Power J z systemem mokrego ożebrowania (Wet Fin System, WFS)  i AxiTop
• Całkowita wydajność: 1 439 000 m3/ h
• Wydajność chłodnicza: 6000 kW

Image gallery