Cechy

Przechowalnictwo chłodnicze


Urządzenia:

  • 4 chłodnice z dwustronnym wydmuchem powietrza w wykonaniu przemysłowym – 3 wentylatory o średnicy 630 mm każdy
  • 11 chłodnic z dwustronnym wydmuchem powietrza w wykonaniu przemysłowym – 4 wentylatory o średnicy 630 mm każdy

 

Cechy wspólne:

  • krzyżowy obieg (dedykowane rurki do odszraniania tacy ociekowej) dla odzyskania energii
  • taca ociekowa na zawiasach w celu ułatwienia dostepu serwisowego i czyszczenia
  • izololacja tacy ociekowej typu „sandwich”
Related products
Image gallery