Adiabatic dry coolers for autoclaves cooling for the production of wing and fuselage parts at Airbus Nordenham
Cechy

Lokalizacja:

Nordenham

Rodzaj instalacji:

Adiabatyczne suche chłodnice cieczy do chłodzenia autoklaw do produkcji części skrzydłowych i kadłubowych

Model:

Sucha chłodnica cieczy typu Power J -6 szt JGH 2690CD

Całkowita wydajność:

6,1 MW

Related products
Image gallery