Thermokey - Dairy industry - 2 Stainless steel Power-J Remote Condensers for Ammonia
Cechy

63 jednostek chłodnic przemysłowych, 6 chłodnic radialnych

Chłodziarki jednostkowe do przechowywania żywności

ThermoKey dostarczył 63 chłodnic przemysłowych do ważnej firmy spożywczej. Chłodnice są wyposażone w 5 wentylatorów (średnica 630 i 560 mm) o łącznej mocy 10,650 kW, obsługujących 45 pomieszczeń magazynowych.

Jednostki, wykonane dla przechowywani jabłek w chłodniach zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją klienta: obudowa malowana RAL 9010, rury miedziane 5/8″, aluminiowe żebra i kołnierze „wślizgowe” do szybkiego podłączenia do instalacji rurowej.

Zamówienie zostało zakończone przy użyciu 6 chłodnic jednostkowych z zamontowaniem 5 wysokociśnieniowych wentylatorów promieniowych do łączenia kanałów tekstylnych obsługujących pomieszczenia produktów opakowaniowych.