Cechy

W3E – PANEL ELEKTRYCZNY DLA WENTYLATORÓW EC Z OBUDOWĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO,  Z ZABEZPIECZENIEM  NADPRĄDOWYM DLA GRUP WENTYLATORÓW I STEROWANIEM SYGNAŁEM  ZEWNĘTRZNYM  0–10 V

Obudowa z tworzywa odpornego na promieniowanie UV
Klasa szczelności IP55
Temperatura pracy: -20 ° C / 40 ° C
Zasilanie: 3 ~ 400 V / 50 Hz + PE.
Wyłącznik główny
Zabezpieczenie nadprądowe dla grup wentylatorów
Nadaje się do podłączenia sterowników J + EN + EB + EP + EM (do montażu poza tym panelem)
Regulacja prędkości wentylatora za pomocą sygnału 0-10 V
Bezpotencjałowy styk na głównym przełączniku dla wskaźnika ON / OFF
Bezpotencjałowy styk alarmu wentylatorów
Komunikacja MODBUS RS485
Szybkie złącza zasilania dla wentylatorów bezpośrednio na panelu
Szybkie złącze sygnałowe dla wentylatorów bezpośrednio na panelu
Wykonanie zgodne z przepisami CE

Free fan alarm contact.
MODBUS communication RS485 (fans-side).
Quick power connectors for fans directly on panel
Quick signal connector for fans directly on panel
Execution in compliance with CE regulations.

Dokumentacja