Cechy

Q4E – PANEL ELEKTRYCZNY DLA WENTYLATORÓW EC W LAKIEROWANEJ OBUDOWIE METALOWEJ, STEROWANY WEWNĘTRZNIE, Z ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM DLA GRUP WENTYLATORÓW, STEROWANIE MODBUS RS485. PRZEŁĄCZNIKI MONTOWANE NA PANELU (1 PRZEŁĄCZNIK NA 2 WENTYLATORY) (1X2)

Metalowa obudowa RAL7035, grubość 120 mikronów, odpowiednia do montażu na zewnątrz.
Klasa szczelności IP65.
Temperatura pracy: -20 ° C / 40 ° C.
Zasilanie: 3 ~ 400 V / 50 Hz + PE.
Wyłącznik główny.
Przełączniki montowane w puszce (1 przełącznik co 2 wentylatory).
Kontakty do wskazywania stanu przełącznika.
Zabezpieczenie nadprądowe dla grup wentylatorów.
Regulator w obudowie.
Regulacja prędkości wentylatora kontrolowana przez MODBUS.
Bezpotencjałowy styk do kontroli zasilania.
Bezpotencjałowy styk alarmu ogólnego wentylatorów.
Sygnalizacja LED nieprawidłowości zasilania.
Sygnalizacja LED alarmu ogólnego.
Szybkie złącza zasilania dla wentylatorów bezpośrednio na panelu.
Szybkie złącze sygnałowe dla wentylatorów bezpośrednio na panelu.
Wykonanie zgodne z przepisami CE.
Regulator Em – EC-MANAGER:

 • 2 połączenia MODBUS RS485 (COM 0 po stronie komputera użytkownika i COM 1 po stronie wentylatora).
 • Możliwość podłączenia sond temperatury i ciśnienia skraplania.
 • min. i Max. ustawienie prędkości wentylatora.

Styki pomocnicze – dostępne kontakty:

 • S1: tryb bezpośredni (domyślny , styki otwarte) – lub odwrócony (styki zamknięte)
 • SP: Wybór trybu pracy 1 lub 2 (domyślnie SP1 otwarte, SP2 styki zamknięte)
 • S5: tryb pracy nocnej (domyślnie nieaktywny, styki otwarte/aktywny, styki zamknięte)
 • S2: ON – OFF regulator prędkości (domyślnie aktywny, styki otwarte/nieaktywny, styki zamknięte)
 • S6: max prędkość wentylatorów dla trybu zraszania
 • TK: styki do podłączenia zabezpieczeń termicznych silników (domyślnie wentylatory włączone , styki zamknięte, wentylatory wyłączone, styki otwarte)

3 programowalne przekaźniki: RL1 – ogólny alarm sterownika; RL2 – alarm wentylatora; RL3 – przekaźnik startu czyszczenia wymiennika ciepła.

2 programowalne wyjścia analogowe (do regulacji wentylatora lub aktywacji zraszania).

Zaawansowane funkcje:

 • Awaryjna prędkość wentylatora – prędkość obrotowa wentylatora w przypadku awarii układu sterowania;
 • Nadbieg – możliwość zwiększenia wartości prędkości wentylatora powyżej maksymalnej (ograniczenie MAKS. RPM);
 • Speed-off – możliwość zmniejszenia prędkości poniżej minimalnej wartość prędkości wentylatora (obejście ograniczenia MIN RPM); Niska wydajność – służy do wyłączania grup wentylatorów w przypadku niskich temperatur, dużych różnic temperatur między dniem a nocą;
 • Anti-lock – służy do uruchamiania wentylatorów, jeśli mają one nie pracować przez dłuższy czas;
 • Mycie – służy do zaprogramowania cyklu mycia wymiennika ciepła (start, częstotliwość, czas trwania), w tym odwrotnego obrotu wentylatora i aktywacji przekaźnika RL3 do uruchomienia systemu mycia;
 • Czyszczenie – służy do programowania cyklu czyszczenia wymiennika ciepła (start, częstotliwość, czas trwania, prędkość obrotowa), w tym odwrotnego obrotu wentylatora;
 • Oddzielna regulacja 2 grup wentylatorów – możliwość zarządzania dwoma różnymi rzędami wentylatorów o różnych parametrach konfiguracji / regulacji; odwrotny obrót wentylatora – możliwość pracy wentylatorów w odwrotnym obrocie.