Q3E Electrical Panel
Cechy

Q2E – PANEL ELEKTRYCZNY DLA WENTYLATORÓW WE Z METALOWĄ OBUDOWĄ, REGULATOR MONTOWANY WEWNĄTRZ SKRZYNKI, Z ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM  DLA GRUP WENTYLATORÓW, REGULACJA MODBUS RS485

Metalowa obudowa RAL7035, grubość 120 mikronów, nadaje się do montażu na zewnątrz.
Klasa szczelności  IP65.
Temperatura pracy: -20 ° C / 40 ° C.
Zasilanie: 3 ~ 400 V / 50 Hz + PE.
Wyłącznik główny.
Zabezpieczenie nadprądowe dla grup wentylatorów.
Regulator  zamontowany w obudowie.
Regulacja prędkości wentylatorów kontrolowana przez MODBUS.
Bezpotencjałowy styk alarmu zasilania.
Bezpotencjałowy styk alarmu wentylatora.
Sygnalizacja LED o nieprawidłowościach zasilania.
Sygnalizacja LED  alarmu ogólnego.
Szybkie złącza zasilania dla wentylatorów bezpośrednio na panelu.
Szybkie złącze sygnałowe dla wentylatorów bezpośrednio na panelu.
Wykonanie zgodne z przepisami CE.

REGULATOR Em – EC-MANAGER:

 • 2 połączenia MODBUS RS485 (COM 0 po stronie komputera i COM 1 po stronie wentylatora).
 • Możliwość podłączenia sond temperatury lub ciśnienia skraplania.
 • min. i Max. ustawienie prędkości wentylatorów.

Styki pomocnicze – dostępne kontakty:

 • S1: tryb bezpośredni (domyślny , styki otwarte) – lub odwrócony (styki zamknięte)
 • SP: Wybór trybu pracy 1 lub 2 (domyślnie SP1 otwarte, SP2 styki zamknięte)
 • S5: tryb pracy nocnej (domyślnie nieaktywny, styki otwarte/aktywny, styki zamknięte)
 • S2: ON – OFF regulator prędkości (domyślnie aktywny, styki otwarte/nieaktywny, styki zamknięte)
 • S6: max prędkość wentylatorów dla trybu zraszania
 • TK: styki do podłączenia zabezpieczeń termicznych silników (domyślnie wentylatory włączone , styki zamknięte, wentylatory wyłączone, styki otwarte)

3 programowalne przekaźniki: RL1 – ogólny alarm sterownika; RL2 – alarm wentylatora; RL3 – przekaźnik startu czyszczenia wymiennika ciepła.

2 programowalne wyjścia analogowe (do regulacji wentylatora lub aktywacji zraszania).
Zaawansowane funkcje

 • Awaryjna prędkość wentylatora – prędkość obrotowa wentylatora w przypadku awarii układu sterowania;
 • Nadbieg – możliwość zwiększenia wartości zadanej prędkości powyżej maks. wartość prędkości wentylatora (ograniczenie MAX RPM);
 • Speed-off – możliwość zmniejszenia wartości zadanej prędkości poniżej min. wartość prędkości wentylatora (obejście ograniczenia MIN RPM); Niska wydajność – służy do wyłączania grup wentylatorów w przypadku niskich temperatur, dużych różnic temperatur między dniem a nocą;
 • Anti-lock – służy do uruchamiania wentylatorów, jeśli mają one nie pracować przez dłuższy czas;
 • Mycie – służy do zaprogramowania cyklu mycia wymiennika ciepła (start, częstotliwość, czas trwania), w tym odwrotnego obrotu wentylatora i aktywacji przekaźnika RL3 do uruchomienia systemu mycia;
 • Czyszczenie – służy do programowania cyklu czyszczenia wymiennika ciepła (start, częstotliwość, czas trwania, prędkość obrotowa), w tym odwrotnego obrotu wentylatora;
 • Oddzielna regulacja 2 grup wentylatorów – możliwość zarządzania dwoma różnymi rzędami wentylatorów o różnych parametrach konfiguracji / regulacji; odwrotny obrót wentylatora – możliwość pracy wentylatorów w odwrotnym trybie
Dokumentacja