Nazwa: R32 (HFC-32) – Difluorometan

Typ: Difluorometan

Wzór chemiczny: CH2F2

Rdzeń bloku mikrokanałowego ThermoKey (TKMicro25), dzięki wysokiej jakości materiałom i zwiększonej grubości, jest już kompatybilny z nowym czynnikiem R32 i wszystkimi czynnikami chłodniczymi, obecnymi i przyszłymi, z ciśnieniem roboczym (PS) równym 50 bar i temperaturą na wlocie po stronie czynnika wymiennika (TS) równą 150 ° C.

Zalety korzystania z R32
  • Efektywność energetyczna: przy równych zużyciach, R32 pozwala, aby systemy, w których jest zawarty, były bardziej energooszczędne i wykorzystywały mniejszą ilość gazu chłodniczego z R32 w porównaniu do R410A (około -25%).

  • Oddziaływanie na środowisko: Nowy gaz ma wskaźnik GWP równy 675, a ODP równy 0. Zmniejsza trzykrotnie potencjalny wpływ  na środowisko w porównaniu do R410A, wpływając w mniejszym stopniu na globalne ocieplenie.

  • Koszty zarządzania: ponieważ wartość gazowa GWP dla R32 wynosi 675, pozwala to na realizację instalacji zawierających do 7 kilogramów gazu bez przekraczania progu gazowego, przy którym obowiązuje  kontrola strat, utrzymywanie rejestru  sprzętu i roczna deklaracja do ISPRA, progu , który dla R410 jest już przekroczony przy 2,4 kg gazu.

  • Zgodność z przyszłymi standardami: W przypadku Rynku Europejskiego i rozporządzenia CE 517/2014 od 01 stycznia 2025 wszystkie systemy klimatyzacji typu mono split (maks. 3 kilogramy gazu chłodniczego) będą akceptowane przy maksymalnym 750 GWP.

Właściwości fizyczne

Masa cząsteczkowa: 52,02 kg / kmol

Temperatura wrzenia przy 1,013 bar: -51,63 ° C

Ciśnienie względne pary w 20 ° C: 13,80 bar

Critical temperature: 78,1°C

Ciśnienie krytyczne: 58 bar

Specyficzna pojemność cieplna przy stałym ciśnieniu (Cp) przy 25 °: 0,04374 kj / (kg.K)

Specyficzna pojemność cieplna przy stałej objętości (Cp) przy 25 °: 0,0349 kj / (kg.K)

Współczynnik ciepła właściwego (Zakres, Cp / Cv) przy 25 °: 1,253

DGęstość nasyconej cieczy przy 20 °: 1,1 kg / m3

Gęstość pary nasyconej przy 20 °:  1,8 kg/m3

Łatwopalność: tak

GWP: 675

ODP: 0

ADR/RID: 2.1

NUMER UN: 3252

CAS: 70-10-5

EINECS: 200-839-4