Wsparcie egzoszkieletów dla ochrony zdrowia pracowników

Od tego tygodnia zaczęliśmy używać egzoszkieletów w naszym dziale produkcyjnym: są to zrobotyzowane konstrukcje do noszenia, które działają w symbiozie z operatorem zgodnie z jego zamiarem ruchu. Technologia ta stanowi istotną pomoc dla pracowników, pomagając zapobiegać i opóźniać wystąpienie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego związanych z forsownymi zadaniami.

W szczególności, po wstępnych testach z udziałem naszego Riccardo Ambrosio z RLS, zdecydowaliśmy się na egzoszkielet MATE-XT włoskiego producenta Comau.

Jest to nieuruchamiany pasywny egzoszkielet (bez silników) zdolny do podtrzymywania kończyn górnych użytkownika poprzez odwzorowywanie fizjologicznych ruchów ramion i barków. W ten sposób obciążenie odczuwane przez pracownika zostaje odciążone (wysiłek mięśniowy na wysokości barków zmniejsza się o 30%), znacznie zmniejszając zmęczenie fizyczne. Oparcie z włókna węglowego pozwala podeprzeć kręgosłup, poprawiając również ergonomię, zastosowanie egzoszkieletu pomaga konsekwentnie podnieść samopoczucie operatorów i jakość pracy perspektywie średnio- i długoterminowej

Obecnie posiadamy dwa egzoszkielety i sukcesywnie wprowadzamy ich zastosowanie w działach montażu (gwintowania rur) i ścinania (obsługa bloków) z bardzo pozytywnymi opiniami.