Aby zachować zgodność z celami redukcji emisji gazów cieplarnianych określonymi w rozporządzeniu, ThermoKey już dawno wprowadził CO2 jako czynnik chłodniczy dla całej gamy parowników.

Wskaźnik GWP – Potencjał Globalnego Ocieplenia – służy do pomiaru poziomu globalnego ocieplenia za pomocą skali CO2 podzielonej na 100 lat.

Wskaźnik ODP – potencjał niszczenia ozonu – mierzy wpływ zanieczyszczeń w sferze ozonu i jest równy stosunkowi redukcji ozonu spowodowanej przez związek chemiczny w porównaniu do redukcji  powodowanej przez substancję ODS o najsilniejszym oddziaływaniu, czyli CFC-11 o tej samej masie.

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił powrót do stosowania CO2 jako czynnika chłodniczego w systemach chłodniczych.

Po zastąpieniu w przeszłości gazami ziemnymi, chlorofluorowęglowodory, CO2 zostały ostatnio ponownie ocenione i zbadane pod kątem ich specyficznych właściwości i właściwości termofizycznych, które czynią je korzystniejszymi w porównaniu z innymi czynnikami chłodniczymi z punktu widzenia środowiska. W szczególności dla:

Wśród najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę, są wartości, które CO2 przedstawia dla wskaźników GWP i ODP, odpowiednio równe 1 i 0, które pokazują jej efektywność energetyczną i zrównoważony rozwój z punktu widzenia środowiska. ThermoKey już osiągnął te standardy i nadal pracuje nad zapewnieniem najwyższej wydajności urządzeń o najmniejszym wpływie na środowisko.

Icona 2

Niepalność (grupa 2 w PED 2014/68 / UE)

Icona 1

Brak szkodliwości dla sfery ozonu

W tej kwestii warto wspomnieć o obecnej dyrektywie UE w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zwanej również dyrektywą F-gazową, która ma na celu stopniowe zmniejszanie liczby ton równoważnego CO2 dostępnego na rynku. W szczególności w rozporządzeniu oczekuje się zmniejszenia o 80% fluorowanych gazów cieplarnianych do 2030 r.