Coraz mniejsze i szybsze chipy komputerowe wytwarzają coraz więcej ciepła. Zazwyczaj prawie 40% rachunków centrów danych za prąd pochodzi z urządzeń chłodzących. Aby pomóc w dotarciu do bariery egzaflopów i dalej, niektóre centra danych inwestują w lepsze systemy chłodzenia niż obecne standardowe technologie.

Jedynym celem technologii chłodzenia centrów danych jest utrzymanie warunków środowiskowych odpowiednich dla działania sprzętu informatycznego (ITE). Osiągnięcie tego celu wymaga usunięcia ciepła wytwarzanego przez ITE i przeniesienia tego ciepła do jakiegoś radiatora. W większości centrów danych operatorzy oczekują, że system chłodzenia będzie działał w sposób ciągły i niezawodny.

Rozwiązania ThermoKey zostały ponownie wybrane ze względu na ich niezawodność przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku dla największego w Polsce superkomputera chłodzonego wodą.

A bird's-eye view of the MARIA reactor buildings (photo NCBJ)

Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest największym instytutem badawczym w Polsce (ponad 1000 pracowników, 70 profesorów i posiadaczy doktora habilitowanego, a także ponad 120 doktorów). Polski Instytut specjalizuje się w fizyce i technologii akceleratora, badaniach materiałowych z użyciem technik jądrowych, opracowywaniu technik spektrometrycznych, elektronice nuklearnej, a także w zastosowaniach technik jądrowych do badań środowiskowych, medycyny nuklearnej itp.

„Wybrane rozwiązanie jest najbardziej ekologicznym, dostępnym już dziś” – komentuje prof. Wojciech Wiślicki, dyrektor projektu w Centrum Informatycznym Świerk. „Wynika to nie tylko z faktu, że woda jest bardzo skutecznym płynem chłodzącym, ale także dlatego, że temperatura płynu w układzie wynosi około 35 °C, a więc możliwe jest stosowanie pasywnego systemu chłodzenia przez cały rok. W porównaniu do bardziej tradycyjnych mechanizmów chłodzących, które wykorzystują zimną wodę, która wymaga jednostki chłodniczej, mamy nadzieję zaoszczędzić około 120 000 euro rocznie”.

Zalety tej technologii są tym bardziej wyraźne, gdy porównuje się ją do tych, które wykorzystują chłodzenie powietrzem. W porównaniu do nich, nasz system powinien pozwolić nam zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej, która zostałaby zużyta, nie wspominając o złożoności i wielkości zaangażowanych jednostek”.

Thermokey solution will cool the Swierk Data Center: 896 ten-core Intel Xeon E5 2680 v2 latest-generation processors; 57TB of RAM – in high-density 16GB modules; and 180TB of disk space using high-performance 400GB SSD arrays.

In the system installed at the Swierk Data Center, liquid cooling will extract heat directly from the core of the computer.

However – unlike other less advanced solutions such as those used in enterprise servers – the liquid not only cools the processors, but also other heat-generating components such as memory and disks. The system has also been designed so that individual components can be taken out for maintenance purposes without any risk of liquid leak and with no need to stop the operation of the whole system.

Dokumentacja
Odniesienia